Porządkowanie polskich cmentarzy na terenie dawnego województwa Tarnopolskiego

Ukraina
2017
porządkowanie
Borki Wielkie, cmentarz, Płotycz, Polacy, Polak, polski, prace porządkowe, Tarnopol, Ukraina, wolontariat

o projekcie

2017

2 lipca 2017 roku grupa jedenastu wolontariuszy Fundacji wyruszyła na teren dawnego województwa tarnopolskiego. Tygodniowy wyjazd był tak naprawdę misją specjalną: uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić prace porządkowe na dwóch niezwykle cennych kresowych cmentarzach: w Płotyczy oraz w Borkach Wielkich. Wolontariusze usuwali samosiejki, gałęzie i śmieci, kosili trawę oraz czyścili nagrobki.

Płotycz

Stan wielu nagrobków na cmentarzu w Płotyczu był bardzo zły. Łącznie wolontariusze oczyścili   34 nagrobki. Wszystkie istniejące pomniki trzeba było również oczyścić z mchu i porostów oraz obkopać je, usuwając z ich okolic nadmiar ziemi. Prace wykonano przy wszystkich pomnikach nagrobnych, a także przy wejściu na teren cmentarza – w miejscu upamiętnienia Polaków.

Borki Wielkie

Cmentarz w Borkach Wielkich łączy ze sobą dwa wyznania: prawosławne i rzymskokatolickie, pomiędzy kwaterami zawierającymi groby osób poszczególnych wyznań nie ma wyraźnie zaznaczonej linii podziału. W najstarszej części cmentarza znajdują się zarówno groby polskie,  jak i ukraińskie, rzymskokatolickie oraz prawosławne. Podczas wolontariackiego wyjazdu nekropolia została oczyszczona z krzaków i samosiejek.

+ _

podobne projekty