Prace porządkowe na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu

Ukraina
2018
porządkowanie
cmentarz, Krzemieniec, nagrobek, Polacy, Polak, prace porządkowe, Ukraina, wolontariat

o projekcie

Historia cmentarza bazyliańskiego ma swój początek w 1760 roku, w momencie fundacji klasztoru w Krzemieńcu. Początkowo cmentarz funkcjonował jako miejsce pochówku księży i braci. Po kasacji zakonu budynki kolegium jezuickiego i klasztor bazylianów zostały zaadaptowane na potrzeby otwartego w 1805 roku Gimnazjum Wołyńskiego, w 1819 roku przemianowanego na Liceum Krzemienieckie. Od tego momentu przylegający do terenu szkoły cmentarz stał się miejscem spoczynku nauczających w szkole profesorów i ich rodzin.

Wśród ponad 40 zachowanych na cmentarzu nagrobków można odnaleźć pomniki botanika Willalda Bessera, grafika Józefa Sandersa, matematyka Józefa Czecha, nauczyciela języka rosyjskiego Antoniego Strzeleckiego oraz dyrektorów liceum: Michała Ściborskiego i Andrzeja Lewickiego.

Część pomników wymaga pilnych prac konserwatorskich. Dzięki wykonanym przez wolontariuszy pracom porządkowym teren cmentarza zostanie przygotowany do działań konserwatorów. Projekt oznacza duży krok w stronę udostępnienia miejsca zwiedzającym, a tym samym upowszechniania wiedzy o polskim dziedzictwie za granicą.

2018

W pierwszym tygodniu września 2018 roku licealiści z warszawskiej szkoły im. Tadeusza Czackiego oraz wolontariusze Fundacji Dziedzictwa Kulturowego udali się podróż do Krzemieńca na Ukrainie. Przeprowadzane na krzemienieckim cmentarzu prace porządkowe stały się wspaniałą szansą na to, by zanurzyć się w przeszłość i przyswoić sobie fragment kresowej tradycji oraz  historii, a także, by poznać lokalną społeczność i odkryć współczesne oblicze Krzemieńca.

W trakcie prac na zabytkowym cmentarzu bazyliańskim wolontariusze oczyszczali teren nekropolii z gałęzi, krzewów i dziko rosnących młodych drzewek. Podczas całego wyjazdu uczestnicy mieli również wiele okazji do tego, by wysłuchać rzadko opowiadanych historii, spróbować lokalnych specjałów, uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych oraz nawiązać kontakt z młodzieżą uczącą się w murach dawnego Liceum Krzemienieckiego i polskimi rodzinami mieszkającymi za wschodnią granicą.

Projekt został zrealizowany przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej oraz Fundację Dziedzictwa Kulturowego, a sfinansowany ze środków Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

+ _

podobne projekty