Porządkowanie polskich grobów na Wołyniu

Ukraina
2015
porządkowanie
cmentarz, nagrobek, nagrobki, Polak, polski, prace porządkowe, Ukraina, wolontariat, Wołyń

o projekcie

2015

W 2015 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Fundacją Niepodległości zorganizowała akcję „Cmentarze Kresowe. Pamiętajmy Pamiętać”, w trakcie której wolontariusze porządkowali polskie groby na terenie Wołynia.

Wszystko zaczęło się od inicjatywy Fundacji Niepodległości – zapoczątkowała projekt serią prelekcji i spotkań promocyjnych, podczas których potencjalni wolontariusze mieli możliwość zapoznać się z samym pomysłem wyjazdu, a także charakterem i specyfiką zaplanowanych podczas niego prac. Inicjatywę wsparły instytucje kościelne i kombatanckie, prywatne i państwowe.Do udziału w akcji zaproszono wszystkich, którzy chcieli poznać przeszłość i teraźniejszość Wołynia oraz mieć swój udział w ochronie śladów obecności Polaków na tych terenach.

Wyjazd zaplanowano w dniach 8–24 sierpnia 2015 roku.

Podczas projektu zaopiekowano się polskimi grobami położonymi na terenach m.in. takich miejscowości, jak: Kowel, Ostrówki, Maciejów, Luboml, Kupiczów, Zasmyki, Rożyszcze, Turzysk, Przebraże, Koszyszcze, Przewały, Szumsk, Wiśniowiec, Ostróg.Szczególną uwagę poświęcono temu ostatniemu miejscu. Rozpoczęte jesienią 2015 roku prace będą kontynuowane do skutku.

Wyjazd miał również walor edukacyjny i poznawczy. Wolontariusze uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach, zwiedzali tereny Wołynia, spotykali się z mieszkającymi tam rodakami i przyswajali sobie fascynujące historie miejsc oraz ludzi związanych z Kresami.

+ _

podobne projekty