Inwentaryzacja polskich nagrobków w Inflantach Polskich

Łotwa
2015, 2016
inwentaryzacja
cmentarz, Łotwa, Polacy, Polak, polski, prace inwentaryzacyjne, projekty zagraniczne

o projekcie

Od 2013 do 2016 roku współpracownicy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – między innymi członkowie i sympatycy Korporacji Akademickiej „Welecja” – realizowali projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie.

Wszyscy uczestnicy brali udział w pracach na zasadzie wolontariatu. Cel był ambitny – chodziło bowiem o stworzenie pełnej dokumentacji polskich nagrobków sprzed 1945 roku, także tych zlokalizowanych na niewielkich cmentarzykach. Utworzona w ten sposób baza miała uzupełnić dokumentację zgromadzoną już wcześniej, podczas inwentaryzacji dużych cmentarzy w Dyneburgu (Daugavpils), Krasławiu, Rzeżycy  czy Rydze.

Projekt od samego początku koordynował dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

W początkowym etapie prac udało się zinwentaryzować pomniki na cmentarzach w rejonach: prelskim, daugavpilskim i krasławskim. Podczas kilku wyjazdów obejrzano i zbadano 300 cmentarzy oraz wykonano karty inwentarzowe ponad 1500 polskich nagrobków.

Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2013 roku sfinansowane zostało ze środków Fundacji BZ WBK przyznanych w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” oraz z darowizn osób prywatnych.

2019

W 2019 roku udało się rozpocząć digitalizację kart inwentaryzacyjnych nagrobków sprzed 1945 roku na Inflantach Polskich z aplikacją webową. Zadanie zakładało wprowadzenie do bazy 50 rekordów na podstawie istniejących kart w wersji papierowej oraz zdjęć – wyniku projektu inwentaryzacji polskich nagrobków na Łotwie ( na terenie dawnych Inflant Polskich) – należących do Towarzystwa Tradycji akademickiej. Jednocześnie projekt zakłada nadanie obiektom  (cmentarzom), kart informacji o położeniu przestrzennym.

Zinwentaryzowanych zostało 50 kart nagrobków pochodzących z 4 cmentarzy:

  • Cegeļņas kapi
  • Pasienes kapi
  • Zobolocku kapi
  • Grivkas kapi

Baza dostępna jest na stronie www.cmentarzenalotwie.pl .

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazanych partnerowi Fundacji – Towarzystwu Tradycji Akademickiej, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2016

W 2016 roku projekt inwentaryzacji polskich grobów na dawnych Inflantach Polskich na terenie Łotwy został ukończony.

Poprzednie edycje realizowane były na cmentarzach znajdujących się w rejonach: prelskim, daugavpilskim, krasławskim, lucyńskim i rzeżyckim. W ramach prac badawczych i inwetaryzacyjnych na około 500 cmentarzach udało się wykonać ponad 2000 kart inwentaryzacyjnych polskich nagrobków powstałych przed 1945 rokiem.

Dzięki projektowi inwentaryzacja polskich grobów mieszczących się na terenie dawnych Inflantów Polskich stała się kompletna. Przechowywana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentacja dotycząca największych nekropolii została uzupełniona o niezwykle cenne karty inwentaryzacyjne grobów mieszczących się na małych cmentarzykach.

W 2016 rok projekt został dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”.

2015

W lipcu 2015 roku odbyła się kolejna edycja projektu. Tym razem dział w niej wzięły cztery ekipy inwentaryzacyjne. Wolontariusze pracowali w rejonach Rzeżycy i Lucynia. Odwiedzili ponad 300 cmentarzy, na których udało im się odnaleźć i zinwentaryzować ponad 200 pomników.

W tym samym roku powstał również plan stworzenia wirtualnej mapy polskich grobów w Inflantach Polskich.

Wyjazd nie mógłby się odbyć bez wsparcia szeregu instytucji i osób. Szczególne podziękowania należą się Fundacji Banku Zachodniego WBK, która wsparła projekt kwotą 6 000 zł, a także ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i Fundacji „Będę kim zechcę”, które – oprócz wsparcia finansowego – zapewniły uczestnikom wyjazdu samochód. Projekt wspomogły również osoby prywatne. Bez ich darowizn całe przedsięwzięcie z pewnością nie mogłoby tak dobrze się rozwijać.

+ _

podobne projekty